Förslag till Valberedningen inför val av styrelse 2018

Har du förslag till valberedningen inför val till Styrelsen 2018?

Nyval på följande poster:
Ordförande
Kassör
Två stycken Ledamöter
Två-tre stycken suppleanter

Skicka era förlag till Joakim Pesch på
joakimpesch@gmail.com