Månadens Katt – Oktober 2016

nisse
Nils-Petter Hansson, HCS n09, Ägare Mona & Terje Killingberg