Månadens Katt – September 2016

hjalmar

Jan Hjalmar Näslund, HCL n 09, Ägare Mona & Terje Killingberg