Årets Katt

Varje år har vi en Årets Katt-tävling i Storsjökatten. För att katten ska få vara med och tävla krävs minst två poänggivande resultat under året, högst fem resultat. Samma katt kan under året tävla i flera gruppet tex ungdjur/junior i början av året och vuxen när katten blivit tio månader i slutet av året, men minst två resultat krävs i varje grupp. Endast de högsta resultaten räknas.

Om du vill att din katt ska vara med i tävlingen ska du skicka kopior på bedömningssedlarna till Karin Göransson. Glöm inte att skriva vem som äger katten. För att katten ska få vara med och tävla vill Karin ha resultaten senast 25 januari 2016.

Gruppindelning:

Raskatt:
BIS 55 p
NOM 45 p
BIV 40 p
Klassvinnare 20 p
Ex1 ungdjur/junior 20 p
Ex ej klassvinnare 10 p
MB & Bra 0 P

Huskatt:

BIS 55 p
Klassvinnare 20 p
2:a – 5:a 10 p

Senior/Veteran:

BIS 55 p
Övriga 10 p