Månadens Katt December – 2015

Eros

IC S*Agoros Eros, PER ns 11 Ägare: Maj-lis Holmgren