Månadens katt – Mars 2014

Silverspirits Pandora, Bengalkatt.
Ägare & Foto: Heidi Jacobsen