Bäst i norr

Anmälningstiden är mellan 140116 – 140227.
Ni mailar resultaten till mig, ni behöver EJ skicka med kopia av bedömningssedeln.
Har ni inte mail så kan resultaten skickas med post. Har ni frågor ar ni välkomna
att höra av er till mig.

Det skall framgå klubbarrangör + datum, kattens namn ras färg och kategori,
cert, nom bis biv, ägarens namn, klubbtillhörighet, telefonnummer & mailadress.

Skriv såhär det underlättar:
Björkstakatten 130413 S*SiMyKeth GoldenSea of Okonorway, Sia a, kat IV , CAC,BIV,NOM,BIS,
Ägare Rithwa Nygren, Bjk, Tel 090-xx xx xx mail adress: rithwa@kylen.nu

De vinnande katter får meddelande om att de har vunnit pristutdelningen sker på
Björkstakattens utställning i april. Efter utställningen kommer fullständiga resultat
att läggas ut. Min mailadress är rithwa@kylen.nu telefon 090-189807 eller 0730 488 341.

LYCKA TILL!