Månadens katt – November 2012

PR*Smaragdsjöns Danny
PER ns 11
Ägare:
Camilla Lindberg