Månadens katt – Juni 2012

S*Strömskattens Giovanni Albinoni, RAG B 03, även kallad ”Liten”
Ägare: Sofie Öman, Strömsund